Cause Index

Beeld-Kinderfonds

Beeld-Kinderfonds se missie is om fondse in te samel vir sorgbehoewende en gestremde kinders op die terreine van noodleniging, onderrig en opleiding en lewensverryking.
The Beeld Children's Fund has the mission to raise funds for children in need of care, and disabled children in the spheres of emergence relief, training and life enrichment.