Cause Index

Eden Gemeente

Ons kom saam met die begeerte om te verdiep in ons liefde en toewyding. Ons glo dat iets kragtig gebeur wanneer 'n gemeente saamkom om te aanbid en ons lewens oop te stel om deur lering en verkondiging aangespreek te word. Die samekoms van die gemeente vir hierdie doel sal nooit uitgedien raak nie. Ons beywer ons daarom om diep en sinvolle dienste te beplan en met die hulp van die Heilige Gees glo ons dat jy dit in ons dienste sal beleef dat ons liggaam van Christus is en ook tempel van die Heilige Gees.